آموزش های مرتبط با Sass

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Sass است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Responsive CSS Workflow with Sass, Bourbon, and Susy
CSS to Sass: Converting an Existing Site
Sass Essential Training
WordPress: Developing with Sass and Grunt.js
Responsive CSS with Sass and Compass
CSS with LESS and Sass