آموزش های مرتبط با D800

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با D800 است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Nikon D800 and D810: Tips, Tricks, & Techniques
Nikon D800 Essential Training