آموزش های مرتبط با Infographics

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Infographics است که تعداد آن ها 11 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Design Your First Infographic
Esri ArcGIS Maps for Creative Cloud Extension
Creating Illustrator Infographics
Data Visualization: Best Practices
Creating Infographics with Illustrator
CSS: Animation
Learning Infographic Design
Designing a Data Visualization
Learning Data Visualization
Designing an Infographic
Pop Chart Lab's Infographic Poster Design: Start to Finish
Creating Infographics with Illustrator CC (2013)
Infographics: Visualizing Relationships
Infographics: Planning and Wireframing