آموزش های مرتبط با NoSQL

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با NoSQL است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Cloud NoSQL for SQL Professionals
NoSQL Data Modeling Essential Training
Advanced NoSQL for Data Science
NoSQL for SQL Professionals
Learning NoSQL Databases