آموزش های مرتبط با Redis

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Redis است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Redis
Databases for Node.js Developers
Building Complex Express Sites with Redis and Socket.IO
Learning NoSQL Databases