آموزش های مرتبط با Revit

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Revit است که تعداد آن ها 60 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Power BI and BIM: Analysis and Visualization
Revit: Generative Design
Revit: Structural Families
Revit: Parametric Furniture Modeling
Designing a Healthcare Facility with Revit and BIM
Revit: Industrialized Construction
Revit 2021: Essential Training for Architecture (Imperial and Metric)
Learning Revit 2021
Revit: Modeling Best Practices for BIM
Unity: Revit Reflect Workflow
Revit: Structural Analysis Tools
Cert Prep: Revit for Structural Design Professional
Revit Architecture: Family Editor (Imperial and Metric)
Learning Revit Families
Revit 2020: Interior Design Project Management Techniques
Revit Insight: Energy Analysis
Revit: Detailing
Learning Revit 2020
CAD and BIM: Workflow for Rooms in Facilities Management
CAD and BIM: Workflow for Areas in Facilities Management
Green Building Studio: Energy Analysis
Revit: Multifamily Housing
Revit 2020: Essential Training for Architecture (Imperial)
The BIM Execution Plan for Architects
Unreal Engine: Arch Viz Design Techniques
Revit: Presenting and Managing Design Options
Revit: Custom Furniture Modeling
Revit: Professional Office Interior Design
Dynamo 2.x Essential Training
Learning BIM 360 Design
Dynamo for Revit: Python Scripting
Revit Architecture: Designing a House
Revit: AR and VR Workflows
Revit: Creating C# Plugins
Advanced Revit and Dynamo for Interior Design
Revit: Sprinkler Design
Revit: Using Point Cloud Data
Revit: Interior Design Project Techniques
Revit: Interior Design Construction Ready Techniques
Revit to Unity for Architecture, Visualization, and VR
Revit to Unreal for Architecture, Visualization, and VR
Revit and Dynamo for Interior Design
Revit 2019: Essential Training for Architecture (Imperial)
Revit: Parametric Curvature in the Family Editor
Revit Stairs Workshop
Dynamo for Revit: Python Scripting
Revit for Interior Architecture
Cert Prep: Revit Architecture Certified Professional
3ds Max: Revit Integration
Revit for Visualization
Revit Schedules
Revit: Advanced Techniques for Importing CAD Drawings
Revit Areas
Creating a BIM Execution Plan
Revit Worksharing: Collaboration for Revit (C4R)
BIM Manager: Managing Revit
Dynamo: Revit Workflow
Revit Worksharing: Management
Revit Worksharing: Users
Cert Prep: Revit MEP Mechanical & Plumbing Certified Professional
Cert Prep: Revit MEP Electrical Certified Professional
Cert Prep: Revit Structure Certified Professional
Cert Prep: Revit Architecture Certified Professional (2016)
Revit: View Range
Revit: Architectural Families
Revit 2017: New Features for Architecture
Revit 2017 Essential Training: Architecture (Imperial)
Revit 2017 Essential Training: Architecture (Metric)
Revit 2017 Essential Training: MEP (Imperial)
Revit 2017 Essential Training: Structure
Revit 2017 Essential Training: MEP (Metric)
Dynamo Essential Training
Revit: MEP Families
Project Soane: Recover a Lost Monument with BIM
Revit: Structural Families
Revit: Tips, Tricks, and Troubleshooting
Revit Architecture 2016 Essential Training (Imperial)
Designing Home Plans with Revit
Revit Architecture 2016 Essential Training (Metric)
Revit Structure 2016 Essential Training
Revit: Rendering
Revit: Managing Location Coordinates
Revit: Sprinkler Design
Revit: Fire-Alarm Systems Design
Building Curtain Walls with Revit
Building Roofs with Revit
Creating Concrete Buildings with Revit Structure
Revit Architecture 2015 Essential Training
Revit: Family Curves and Formulas
Revit: Construction Modeling Tools
Revit for Interior Design: Interior Walls
Revit MEP 2014 Essential Training
Revit Architecture 2014 Essential Training
Revit: Phasing and Design Options
Migrating from AutoCAD to Revit
Revit Structure 2013 Essential Training
Revit: Families
Revit: Stairs
Revit Architecture 2013 Essential Training
Revit Architecture: Advanced Modeling
Designing a House in Revit Architecture
Revit Architecture 2012: Rendering
Revit Architecture: The Family Editor