آموزش های مرتبط با Aperture

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Aperture است که تعداد آن ها 9 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Migrating from Aperture to Lightroom
Aperture: Enhancing Product Photography
Aperture: Portrait Retouching
Processing Large Scale Black-and-White Photographs with Aperture
Using iPhoto and Aperture Together
Aperture 3.3/3.4 New Features Overview
Aperture 3 Essential Training (2012)
Creative Slideshows with Aperture
Organizing and Archiving Digital Photos