آموزش های مرتبط با Sharpening

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Sharpening است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating Black-and-White Landscape Photos with Photoshop
Lightroom and Photoshop: Noise Reduction and Sharpening
Photoshop CC for Photographers: Sharpening
Photoshop: Sharpening Power (2011)