آموزش های مرتبط با Studio One

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Studio One است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Vocal Production Techniques: Editing and Mixing in Studio One
Learning Studio One 3
Learning Studio One