آموزش های مرتبط با Plugin

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Plugin است که تعداد آن ها 14 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Nik 2018 Software Essential Training
Photoshop: Backgrounds and Textures
Learning Auria Pro
Enhancing Photos with Perfectly Clear
Learning Maschine 2
Learning Tiffen Dfx
Logic Pro X: Mixing and Mastering
Learning the Nik Collection
Learning Silver Efex Pro 2
Learning Analog Efex Pro
Learning Perfect Photo Suite 8
Logic Pro X Essential Training
Learning SONAR X2
Processing Large Scale Black-and-White Photographs with Aperture
Learning HDR Efex Pro 2.0
Nik: Creative Effects