آموزش های مرتبط با Silver Efex Pro

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Silver Efex Pro است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Silver Efex Pro 2
Processing Large Scale Black-and-White Photographs with Aperture