آموزش های مرتبط با Google Drive

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Google Drive است که تعداد آن ها 10 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Google Docs Essential Training
Google Drive Essential Training
Google Sheets: Pivot Tables
Migrating from Google Apps to Office 365 Business or Enterprise
Team Collaboration in G Suite
Google Hangouts Essential Training
Google Drive Essential Training
Migrating from Google Apps to Office Home & Student 2016
Google Drive Advanced Tips and Tricks
Migrating from Google Apps to Office 2013
Google Docs Essential Training
Learning Cloud Storage APIs