آموزش های مرتبط با Structural

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Structural است که تعداد آن ها 16 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Revit 2021: Essential Training for Structure (Metric)
Revit 2021: Essential Training for Structure (Imperial)
Revit: Structural Analysis Tools
Cert Prep: Revit for Structural Design Professional
Revit 2020: Essential Training for Structure (Metric)
Revit 2020: Essential Training for Structure (Imperial)
InfraWorks: Bridge Design
SOLIDWORKS Simulation: Dynamic Analysis
Revit 2019: Essential Training for Structure
SOLIDWORKS: Advanced Simulation
InfraWorks: Drainage Design
SOLIDWORKS: Simulation for Finite Element Analysis
Fusion 360 Essential Training
SOLIDWORKS: Piping and Routing
Revit 2018: Essential Training for Structure
Cert Prep: Revit Structure Certified Professional
AutoCAD Civil 3D: Designing Residential Projects
Revit 2017 Essential Training: Structure
AutoCAD Civil 3D: Designing Gravity Pipe Systems
Revit: Structural Families
Revit Structure 2016 Essential Training
Building Curtain Walls with Revit
Building Roofs with Revit
Creating Concrete Buildings with Revit Structure
Revit Structure 2013 Essential Training