آموزش های مرتبط با D2L

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با D2L است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Desire2Learn 2016: Teaching Online
Learning Desire2Learn 2016