آموزش های مرتبط با Prezi

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Prezi است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Prezi Next Essential Training
Prezi Next Essential Training
Prezi Essential Training
Prezi Tips and Tricks