آموزش های مرتبط با Student Tools

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Student Tools است که تعداد آن ها 67 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Gmail Essential Training
PowerPoint Tips and Tricks
Excel: Introduction to Charts and Graphs
Excel 2019 Essential Training
Office 2019 New Features
PowerPoint 2019 Essential Training
PowerPoint Essential Training (Office 365)
PowerPoint 2019 for Mac Essential Training
Excel: Introduction to Formulas and Functions
Word 2019 Essential Training
Word Essential Training (Office 365)
Project Management Foundations: Small Projects
Preparing for the GMAT
NVivo 2018 Essential Training
Office 365 for Mac: Excel Essential Training
Google Calendar Essential Training
Sway Essential Training
Google Drive Essential Training
Internet Safety for Students
Learning Evernote for Windows
EndNote Essential Training
Learning Evernote for Mac
Prezi Essential Training
Learning NVivo
Evernote for Students
PowerPoint for Mac 2016: Tips and Tricks
PowerPoint 2016: Tips and Tricks
Test Prep: GRE
Test Prep: ACT
Google Calendar Essential Training (2016)
Time Management Fundamentals
Gmail Essential Training
Note-Taking for Business Professionals
Office 365: Word Essential Training
Learning Office Mix
Learning Algebra: Solving Equations
Word 2016 Essential Training
College Prep: Writing a Strong Essay
Access 2016 Essential Training
Office 365: Access Essential Training
Office 365: PowerPoint Essential Training
PowerPoint 2016 Essential Training
Excel 2016 Essential Training
Office 365: Excel Essential Training
Office 365: Outlook Essential Training
Office 2016 New Features
Outlook 2016 Essential Training
Test Prep: PSAT
Learning Study Skills
Office 365 for Mac: Outlook Essential Training
Office 365 for Mac: PowerPoint Essential Training
Outlook for Mac 2016 Essential Training
PowerPoint for Mac 2016 Essential Training
Learning Algebra: Pre-Algebra
Information Literacy
Office for Mac 2016 New Features
Test Prep: SAT
Improving Your Memory
Learning Speed Reading
Top 5 Speed Reading Tips
Writing a Research Paper
Google Apps for Students
Office for Students
Managing Your Time
iPad Classroom: The Basics
Monday Productivity Pointers
Outlook 2013 Essential Training
PowerPoint 2013 Essential Training
Access 2013 Essential Training
Excel 2013 Essential Training
Word 2013 Essential Training
Project Management Foundations: Small Projects
Windows 8 Essential Training
Blackboard 9.x Essential Training: Students
Outlook 2010 Essential Training
PowerPoint 2010 Essential Training
Access 2010 Essential Training
Excel 2010 Essential Training
Word 2010 Essential Training
Windows 7 Essential Training
PowerPoint 2007 Essential Training