آموزش های مرتبط با Smoke

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Smoke است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Smoke 2015 Essential Training
Smoke 2013 Essential Training