آموزش های مرتبط با GoPro

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با GoPro است که تعداد آن ها 7 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Preparing GoPro Footage for Editing
Learning to Shoot with the GoPro HERO 4 and Session 4
Editing GoPro HERO Photos and Videos with Lightroom and Photoshop
GoPro: Creative Photography and Video Techniques
GoPro HERO: Car and Motorcycle Mounts
GoPro HERO: Shooting Action Sports
Learning to Shoot with the GoPro HERO 3