آموزش های مرتبط با Lectora Inspire

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Lectora Inspire است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Lectora Inspire 2017
Introduction to Screencasting
Learning Lectora Inspire