آموزش های مرتبط با Capture One

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Capture One است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Adobe Mobile Apps First Look
Enhancing Exterior Architectural Photos
Enhancing Interior Architectural Photos