آموزش های مرتبط با DaVinci Resolve

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با DaVinci Resolve است که تعداد آن ها 10 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning DaVinci Resolve 16
Animation Pipeline Production
Learning DaVinci Resolve 14
DaVinci Resolve: Editing Basics
Raw & Log Video Production Workflows
DaVinci Resolve Guru: Hardware for Color Correction
DaVinci Resolve Guru: Color Correcting Log Raw and Flat Footage
DaVinci Resolve Guru: Moving Timelines Between Editing Apps
DaVinci Resolve 12: Advanced Color Grading
DaVinci Resolve 12 Essential Training
DaVinci Resolve Guru: Mastering Scopes
DaVinci Resolve 11 Essential Training
Shooting with Blackmagic Cameras