آموزش های مرتبط با Behance

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Behance است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Building an Online Portfolio
Learning Behance
Social Media for Graphic Designers