آموزش های مرتبط با Final Cut Pro

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Final Cut Pro است که تعداد آن ها 50 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Post-Production Productivity
Creating Presets, LUTs, and Profiles for Video Pros
Final Cut Pro X 10.4.4 Essential Training 2018
360 Video Production and Post (2019)
Final Cut Pro X Guru: Color Correction
Accessible Video: Caption, Search, and Compliance Strategies
Learning Typography for Video Editors
Color for Video Editors
Final Cut Pro X Guru: Organizing Assets
Final Cut Pro X Guru: Color Correction
Final Cut Pro X Guru: New Features
Final Cut Pro X Guru: Titles and Effects
Migrating from Final Cut Pro 7 to Final Cut Pro X
Migrating from Final Cut Pro 7 to Premiere Pro CC
Final Cut Pro X Guru: Color Correction (2017)
Final Cut Pro X & Logic Pro X: 2 Mixing Dialog, Music, and Effects
Final Cut Pro X & Logic Pro X: 1 Audio Post Workflow
Creating Time-Lapse Video
Learning Documentary Video: 3 Editing and Post
Raw & Log Video Production Workflows
Video Green Screen Workflows
Final Cut Pro X Weekly
Video Post Productivity Weekly
Final Cut Pro X Guru: Web Video with Graphics
Final Cut Pro X Guru: Online OfflIne Workflows
Final Cut Pro X 10.3 and 10.4 Essential Training
360 Video Workflow
Final Cut Pro X Guru: Blending Mode Secrets
Final Cut Pro X Guru: Creating Speed Changes
Final Cut Pro X Guru: Compressor Exporting
Final Cut Pro X Guru: Advanced Trimming
DSLR Video Tips: Software
Multi-Camera Video Production and Post
Final Cut Pro X Guru: Motion Graphics in Motion and After Effects
Learning Final Cut Pro 10.2.x
Final Cut Pro X Guru: Keyboard Shortcuts
Final Cut Pro X Guru: Sync Sound Workflow
Final Cut Pro X Guru: Organizing Assets (2015)
Final Cut Pro X Guru: Multicamera Video Editing
Final Cut Pro X 10.2 Essential Training
Final Cut Pro X v10.1.x: Effective Storytelling
Final Cut Pro X v10.1.x: Documentary Editing
Final Cut Pro X v10.1.x: Commercial Editing Techniques
Audio Post Workflow with Final Cut Pro X v10.1.x & Pro Tools
Final Cut Pro X v10.1.x: Narrative Scene Editing
Video Post Tips Weekly
Final Cut Pro X 10.1.x Essential Training
Color Correction: Color Grading for Locations and Times of Day
Final Cut Pro X v10.0.9: Commercial Editing Techniques
Logic Pro: Mixing a Short Film
Final Cut Pro X 10.0.9 Essential Training
Final Cut Pro X v10.0.9: Narrative Scene Editing
Final Cut Pro X v10.0.9: Documentary Editing
Audio Post Workflow with Final Cut Pro X v10.0.9 & Pro Tools
Effective Storytelling with Final Cut Pro X v10.0.9
Migrating from Final Cut Pro 7 to Avid Media Composer 5.5
Migrating from Final Cut Pro 7 to Final Cut Pro X (2011)