آموزش های مرتبط با Mathematica

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Mathematica است که تعداد آن ها 6 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Mathematica 11 Machine Learning
Mathematica 11 Essential Training
Mathematica 10: Advanced Analysis
Mathematica 10 Essential Training
Learning Mathematica 10
Learning Mathematica 9