آموزش های مرتبط با Fireworks

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Fireworks است که تعداد آن ها 7 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Web Motion: Animate a CSS Sprite Sheet
Web Motion: Create a Preloader
Learning Fireworks CS6
Fireworks CS6 Essential Training
Fireworks CS6 New Features
Interaction Design Foundations
Fireworks CS5 New Features