آموزش های مرتبط با Fusion

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Fusion است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning VMware Fusion 8
Learning Virtualization
Installing Windows 8 in VMware Fusion