آموزش های مرتبط با CameraTracker

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با CameraTracker است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Creating a Show Open in After Effects and Cinema 4D
Learning Foundry CameraTracker for After Effects 2014