آموزش های مرتبط با Tableau

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Tableau است که تعداد آن ها 11 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Tableau Essential Training (2020.1)
Tableau and R for Analytics Projects
Creating Interactive Tableau Dashboards
Tableau Essential Training
Cleaning, Transforming and Prepping Your Data With Tableau Prep
Business Intelligence for Consultants
Tableau Essential Training
Tableau 10: Mastering Calculations
Integrating Tableau and R for Data Science
The Data Science of Marketing
Creating Interactive Dashboards in Tableau 10
Tableau 10 Essential Training
Tableau 10 New Features
Tableau 10 for Data Scientists
Excel Statistics Essential Training: 2
Data Science Tips Weekly
Creating Interactive Dashboards in Tableau
Tableau 9 Essential Training