آموزش های مرتبط با Network Administration

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Network Administration است که تعداد آن ها 239 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Database Foundations: Intro to Databases
Red Hat Certified Engineer (EX294) Cert Prep: 3 Managing Systems with Ansible
Learning Wi-Fi
Learning Ansible
Learning Jira (Server Edition)
Cisco CCNA (200-301) Test Prep
Red Hat Certified Engineer (EX294) Cert Prep: 2 Using Ansible Playbooks
Cisco DevNet Associate Cert Prep 1: Software Development and Design
Red Hat Certified Engineer (EX294) Cert Prep: 1 Foundations of Ansible
Cisco CCNP ENCOR (350-401): 2 Network Management, Security, and Automation
Cisco CCNP ENCOR (350-401): 1 Architecture, Virtualization, and Infrastructure
Cert Prep: LPI Linux Essentials (010-160)
Advanced Linux: The Linux Kernel
Jira: Basic Administration
System Administration: Backup and Recovery
CCNA (200-301) Cert Prep: Security, Automation, and Programmability
AWS: Networking
Wireless Networking Essential Training
5G Technology Strategy: Next-Generation Mobile Networking
Configure and Manage Workload Integrations
Building a Home IT Lab
Microsoft Office 365: Administration
Implementing a Hybrid and Secure Microsoft Messaging Platform
CCNA (200-301) Cert Prep: IP Connectivity and Services
vSphere 6.7 Foundations: Administer Resource Management Features
vSphere 6.7 Foundations: Storage
CompTIA IT Fundamentals (FC0-U61) Cert Prep 2: Files and Applications, Networking, and Security
Create a vSphere 6.7 VCP Lab with VMware Workstation
Cisco Certifications: First Steps
Enterprise Architecture in Practice
CCNA (200-301) Cert Prep: Network Fundamentals and Access
Planning and Configuring a Microsoft Messaging Platform
Nail Your DevOps Interview
Succeeding in DevOps
Learning FreeNAS
vSphere 6.7 Professional Part 07: Resource Management
vSphere 6.7 Professional Part 08: Troubleshooting
vSphere 6.7 Professional Part 09: Backup and Recovery
vSphere 6.7 Professional Part 05: Updates and Upgrades
vSphere 6.7 Professional Part 06: Deploying Virtual Machines and Hosts
vSphere 6.7 Professional Part 01: Managing Networking
vSphere 6.7 Professional Part 02: Managing Storage
vSphere 6.7 Professional Part 03: Monitoring Tools
Learning PowerShell Core
vSphere 6.7 Professional Part 04: Securing a Deployment
Managing Modern Desktops: Windows 10 Deployment, Updating, Policies and Profiles
Learning Zsh
Learning IP Addressing
Windows 10: Configure and Support Core Services
Windows 10: Manage and Maintain Windows 10
Windows Server 2019: Advanced Networking Features
Juniper Security Policies Fundamentals
Microsoft Exchange Server Essential Training: Installation and Configuration
Git for System Administration
Securing Windows Server 2019
PowerShell for SQL Server Administration
PowerShell for Exchange Administration
Microsoft Exchange Server 2019: Administration
Bash Patterns and Regular Expressions
Learning Fedora Linux
CompTIA A+ (220-1002) Cert Prep 6: Networking, Security, and More
Cert Prep: ITIL 4 Foundation
VMware vSphere 6.5 Advanced Networking
VMware vSphere 6.5 Advanced Storage
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 6: Physical Networking
CompTIA A+ (220-1001) Cert Prep 7: Understanding Networking
Windows Server 2019: Deploying Containers
CompTIA A+ (220-1002) Cert Prep 4: Command-Line Interface and Scripting Languages
VMware vSphere 6.5 Updates and Upgrades
Cert Prep: Red Hat Certified System Engineer (EX300)
Windows 10: Implementation
Windows Server 2019: Configure Hyper-V
Wireshark: Packet Loss and Recovery
Windows Server 2019: High Availability
Learning Subnetting
Windows Server 2019: Remote Access Solutions
Kubernetes: Continuous Delivery with Spinnaker
Learning CentOS Linux
Windows Server 2019: Storage Services
Azure Administration Essential Training
Windows Server 2019: Active Directory Certificate Services
Windows Server 2019: Implementing Group Policy
Azure Data Studio Essential Training
Cert Prep: VMware Certified Associate (VCA-DBT)
Linux System Engineer: Bash Shell Scripting for Automation
Windows Server 2019: DHCP and DNS
Microsoft Office 365: Administration (2019)
Linux System Engineer: Network Bonding, IPv6, Routing, and Virtual Systems
Microsoft Project Online: Administration
Wireshark: VoIP
Windows Server 2019: File Services
Windows Server 2019: Manage, Monitor, and Maintain Servers
Windows Server 2019: Active Directory Enterprise Infrastructure
Linux System Engineer: Mail Systems Using Postfix
Salesforce Administrator Cert Prep: 4 Collaboration, Data Management and Automation
Salesforce Administrator Cert Prep: 5 Analytics and Mobile Administration
Cisco BGP Essential Training
CCNP Troubleshooting (300-135) Cert Prep
Windows Server 2019: Installation and Configuration
Windows Server 2019: Install and Configure Active Directory
Program Management for IT Professionals
Windows 10: Networking
Configuration Manager: Maintain Inventory and Operating Systems
Windows Server 2019 Essential Training
Manage Apps with Configuration Manager
Linux Foundation Cert Prep: System Design and Deployment (Ubuntu)
Windows Server 2019: First Look
Introduction to SAN and NAS Storage
Linux System Engineer: Database Servers Using MariaDB
PowerShell: Scripting for Advanced Automation
Python Theory for Network Engineers
PowerShell: Functions for Advanced Automation
Python NAPALM Network Automation
Python Network Programmability: Scaling Scripts
Extending the Management Scope of Configuration Manager
Cert Prep: CompTIA Server+ Exam (SK0-004): The Basics
Cisco ICND2 Cert Prep: Infrastructure Maintenance
Salesforce Administrator Cert Prep: The Basics
Wireshark: Functionality
Network Automation Quick Start
Git for Teams
Learning Cloud Computing: Networking
Configuration Manager: Configure and Maintain a Management Infrastructure
Wireshark Essential Training
CompTIA Network+ (N10-007) Cert Prep: 7 Wireless, Virtual, Cloud, and Mobile Networking
CompTIA Network+ Cert Prep: 9 Managing the Network
CompTIA Network+ (N10-007) Cert Prep: 6 Advanced IP Networking
Learning Ubuntu Server
CompTIA Network+ (N10-007) Cert Prep: 3 The World of TCP/IP
CompTIA Network+ (N10-007) Cert Prep: 5 Securing TCP/IP
CompTIA Network+ Cert Prep: 8 Building a Real-World Network
CompTIA Network+ (N10-007) Cert Prep: 4 Making TCP/IP Work
CompTIA Network+ (N10-007) Cert Prep: 2 The Physical Network
Linux System Engineer: Web Servers and DNS using Apache, NGINX, and BIND
PowerShell: Scripting for Server Administration
Learning Linux Command Line
CompTIA Network+ (N10-007) Cert Prep: 1 Understanding Networks
Network Virtualization: SDN Overlay Solutions
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 7 Content and Endpoint Security
Cisco ICND2 Cert Prep: WAN Technologies
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 6 Intrusion Prevention
RHCE Cert Prep: Network Filesystems using NFS and Samba
Linux Foundation Cert Prep: Remote Access (Ubuntu)
Practical Linux for Network Engineers: Part 2
Practical Software-Defined Networking: 1 SDN and OpenFlow Quick Start
Practical Linux for Network Engineers: Part 1
JNCIA (JN0-102) Cert Prep: 3 Routing Fundamentals
JNCIA (JN0-102) Cert Prep: 2 Configuration, Monitor, and Maintain
VMware vSphere 6.5 Essential Training Part 2
VMware vSphere 6.5 Essential Training Part 1
JNCIA (JN0-102) Cert Prep: 1 Junos Fundamentals
Practical Software-Defined Networking: 2 SDN and OpenFlow Foundations
Installing and Setting up GNS3
Practical Software-Defined Networking: 3 Learning Mininet
Practical Software-Defined Networking: 6 The OpenFlow Protocol
Cert Prep: MCSA Linux on Azure
Linux Security and Hardening Essential Training
Securing Windows Server 2016: Implementing Threat Detection Solutions
Microsoft Azure: Networking Concepts
Linux System Engineer: iSCSI Storage Area Networks
CCNP Routing (300-101) Cert Prep: 2 Internet Connectivity
Practical Software-Defined Networking: 4 SDN and OpenFlow Applications
Practical Software-Defined Networking: 5 OpenFlow Physical Switches
AWS for Architects: Network and Storage Design
Puppet Essential Training
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 5 Cisco Firewall Technologies
Linux Foundation Cert Prep: Email Services (Ubuntu)
Learning Nagios
Learning PowerShell for Windows Server Administration
Linux Foundation Cert Prep: Network Security (Ubuntu)
Windows Server Build 1709: First Look
Cisco Certifications: First Steps
Windows Server 2016: Software Defined Networking Administration
CCNP Routing (300-101) Cert Prep: Route Redistribution and Selection
Securing Windows Server 2016: Implementing Workload Specific Security
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 4 Secure Routing and Switching
Linux Foundation Cert Prep: Network Administration (Ubuntu)
Linux Foundation Cert Prep: Network Filesystems and File Services (Ubuntu)
Securing Windows Server 2016: Securing Network Infrastructure
CCNP Routing (300-101) Cert Prep: Layer 2 and Layer 3 Technologies
Linux Foundation Cert Prep: Service Configuration (Ubuntu)
Windows Server 2016: Active Directory Federation Services
RHCE Cert Prep: Authentication with LDAP and Kerberos
Microsoft Cloud Services: Troubleshooting Online Services
Microsoft Azure Rights Management: Protecting Data
RHCE Cert Prep: Kernel Tuning and Remote Logging
Windows Server 2016: Software Defined Networking Deployment
Cisco ICND2 Cert Prep: Infrastructure Services
Microsoft Certifications: Exams, Paths, Certifications, and Resources
Subnetting in Your Head
Linux Foundation Cert Prep: Networking (Ubuntu)
Windows Server 2016: Deploying Containers
Securing Windows Server 2016: Server Hardening Solutions
Cert Prep: MCSA Office 365
Cert Prep: SNCP Foundations (S10-110)
CCNP Routing (300-101) Cert Prep: Router and Routing Security
CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 7 Troubleshooting
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 3 VPN
Microsoft Azure: Design Advanced Applications
Cisco ICND2 Cert Prep: Routing
Exchange 2016: Coexistence, Hybrid Scenarios, Migration, and Federation
Linux Foundation Cert Prep: Virtualization (Ubuntu)
SQL Server 2016: Provision a Database
CCNP Routing (300-101) Cert Prep: Network Principles
Microsoft Azure: Design a Management, Monitoring, and Business Continuity Strategy
Microsoft Azure: Design Azure Web and Mobile Apps
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 2 Secure Access
CCNA Security (210-260) Cert Prep: 1 Security Concepts
Exchange 2016: Compliance, Archiving, eDiscovery, and Auditing
Microsoft Azure: Design an Application Storage and Data Access Strategy
CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 6 Disaster Recovery
Linux: Kernels and Logging for System Administration
Exchange 2016: Infrastructure, Recipients, and Security
Windows 10: Deploy and Manage Virtual Applications
Windows 10: Provision and Manage Mobile Devices
Windows 10: Plan and Implement Software Updates
Cert Prep: Red Hat Certified System Administrator (EX200)
Linux Foundation Cert Prep: User and Group Management (Ubuntu)
JIRA Software: Advanced Administration
Learning JIRA Service Desk
CCNP Switching (300-115) Cert Prep: 2 Infrastructure Security and Services
CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 5 Networking
Linux Foundation Cert Prep: Storage Management (Ubuntu)
CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 4 Security
CCNP Switching (300-115) Cert Prep: 1 Layer 2 Technologies
Microsoft Azure: Secure Resources
CompTIA Server+ (SK0-004) Cert Prep: 3 Storage
JIRA Software: Basic Administration
Learning VoIP and Unified Communications
Exchange 2016: Transport Services
SharePoint 2016: Installation and Configuration
Microsoft Azure: Architecting Azure Infrastructure
Microsoft Azure: Create a Linux Virtual Machine
DevOps Foundations: Containers
Microsoft Azure Stack First Look
VMware vSphere Certified Professional on vSphere 6 Cert Prep (2V0-621): The Basics
Cert Prep: MCSA Windows 10
Windows 10: Plan Desktop and Device Deployment
Make IT Work in Your Business
Cisco ICND2 Cert Prep: Switching
Exchange 2016: Client Access Services
Amazon Web Services: Monitoring and Metrics
Linux: Package Management for CentOS
Exchange 2016: Mailbox Databases
Linux: Shells and Processes
Amazon Web Services Essential Training
Firewall Administration Essential Training
Office 365: Administration
Microsoft Azure: Design and Implement App Service Apps
Windows Server 2016: Configure Hyper-V
Windows Server 2016: High Availability
Linux: Firewalls and SELinux
Learning Cloud Computing: Networking
Microsoft Azure: Design and Deploy ARM Templates
Linux: Files and Permissions
Windows Server 2016: Advanced Networking Features
Microsoft Cloud: Explore Cloud Services
Windows Server 2016: File Services
VMware vSphere: Advanced Networking
Learning Ansible
Linux: System Maintenance
Windows Server 2016: Remote Access Solutions
CISSP Cert Prep: 6 Security Assessment and Testing (2015)
Microsoft Azure: Virtual Network Implementation
Microsoft Azure: Core Functionalities
Linux: Email Services
Cert Prep: VMware Certified Professional 6-Network Virtualization (2v0-641)
Linux: User and Group Management
Linux: System Information and Directory Structure Tools
Learning VMware vSphere 6.5
Learn System Center 2016: Operations Manager
Windows Server 2016: IP Addressing
Linux: Package Managers and Repositories
Windows 10: Configure and Support Core Services
Linux: File Sharing Services
Windows Server 2016: Implementing Group Policy
Microsoft Azure: Business Continuity
Windows Server 2016: Storage Services
VMware vSphere: Back up and Recover a Deployment
CISSP Cert Prep: 5 Identity and Access Management (2015)
Windows Server 2016: Active Directory Certificate Services
Amazon Web Services: High Availability
Learning G Suite Administration
VMware vSphere: Configure Advanced High Availability Features
CISSP Cert Prep: 4 Communication and Network Security (2015)
Office 365: Implement Networking and Security
Linux: Desktops and Remote Access
Linux: Web Services
Windows Server 2016: Active Directory Enterprise Infrastructure
Microsoft Azure: Networking Concepts
Linux: Storage Systems
Linux: BIND and DNS
Windows Server 2016: DNS
Office 365: Plan for Exchange Online and Skype for Business Online
VMware vSphere: Network Troubleshooting
Windows Server 2016: DHCP
Windows Server 2016: Manage, Monitor, and Maintain Servers
Office 365: Provision SharePoint Online Site Collections
Windows Server 2016: Installation and Configuration
Windows Server 2016: Install and Configure Active Directory
Office 365: Provision Office 365
Windows 10: Manage and Maintain Windows 10
Windows 10: Configure Storage
VMware vSphere: Advanced Storage Configuration and Administration
Learning PC Maintenance and Performance
Linux: Overview and Installation
Windows Server 2012 R2: Configure Identity and Access Solutions
Windows 10: Implementation
Linux: Multitasking at the Command Line
Amazon Web Services: Networking
Office 365: Groups for Administrators
Office 365: Manage Clients and End-User Devices
Setting up a Red Hat Enterprise Linux Server
Troubleshooting Common PC Issues for Users
Cert Prep: Cisco Certified Entry Networking Technician (100-105)
Troubleshooting Network Connectivity
Networking Foundations: Servers
Windows Server 2016 New Features
Windows Server 2012 R2: Implement Business Continuity and Disaster Recovery
Linux: Bash Shell and Scripts
Putting ITIL into Practice: Problem Management Techniques
VMware vSphere: Configure and Administer Security
Microsoft Azure: Security Concepts
VMware NSX: Security
Windows Server 2012 R2: Configure a Network Policy Server Infrastructure
CompTIA A+ (220-901) Cert Prep: 5 Networking
CompTIA Security+ (SY0-401) Cert Prep: Cryptography
Windows Server 2012 R2: Configure File Services
Windows Server 2012 R2: Deploy Manage and Maintain Servers
Windows 10: Networking
Learning VMware vSphere
PowerShell Desired State Configuration Essential Training
Advanced Linux: The Linux Kernel
Learning PowerShell 5
CompTIA Security+ (SY0-401) Cert Prep: Compliance and Operational Security
Windows Server 2012 R2: Configure and Manage High Availability
Managing DNS Essential Training
CompTIA Security+ (SY0-401) Cert Prep: Application Data and Host Security
Learning Linux Command Line
Networking Foundations: Protocols and CLI Tools
Building Your Technology Skills
Microsoft SQL Server 2014: Backup and Recovery
VMware vSphere: Configure and Manage Networking
VMware vSphere: Configure and Manage VDS
Windows Server 2012 R2: Manage Group Policy
Networking Foundations: Network Media (WANs)
Meraki: iPad Mobile Device Management
Windows Server 2012 R2: Configure File and Storage Solutions
Windows Server 2012 R2: Configure and Manage Active Directory
Windows Server 2012 R2: Configure Advanced Network Services
Learning VMware NSX
macOS Server Essential Training
Learning Windows 10 Deployment with Microsoft Deployment Toolkit 2013
Windows 10 for IT Pros
SQL Server 2014: Developing Databases
Learning PowerShell Integrated Scripting Environment
Database Foundations: Administration
Database Foundations: Storage
VMware vSphere 6 Essential Training
Networking Foundations: Networking Basics
Networking Foundations: IP Addressing
CCNA Cert Prep: ICND2
SQL Server 2014: Installation and Administration
Extending and Optimizing a Wi-Fi Network for Small Businesses
Database Foundations: Creating and Manipulating Data
Database Foundations: Core Concepts
CompTIA Network+ (N10-006) Cert Prep: 1 Understanding Networks
CompTIA Network+ (N10-006) Cert Prep: 5 Advanced IP Networking
CompTIA Network+ (N10-006) Cert Prep: 2 The Physical Network
CompTIA Network+ (N10-006) Cert Prep: 3 The World of TCP/IP
CompTIA Network+ (N10-006) Cert Prep: 4 Making TCP/IP Work
CompTIA Network+ (N10-006) Cert Prep: 6 Beyond the Typical Network
CompTIA Network+ (N10-006) Cert Prep: 7 Managing the Network
SED Essential Training
Learning Cisco CLI Router Configuration
SharePoint 2013: Installing and Configuring a Test Environment
Atlassian JIRA: Installing and Administering
Learning nano
SharePoint 2013: Site and Collection Administration
Protecting Your Network with Open-Source Software
Learning SSH
Learning FTP
Advanced Cisco Routing: RIPv2, EIGRP, and OSPF
Microsoft Project Server: Administration
Cert Prep: ITIL Foundations
IT Service Management: ISO20000
Windows 7: Troubleshoot
Learning Network Routing
Learning the Packet Delivery Process
Windows Server 2012 Active Directory: Domain Service Design
Windows 7: Networking and Security
Learning Windows 7
Learning Subnetting
Windows 7: Manage and Maintain
Windows Server 2012 Active Directory: File System and Storage
Windows 7: Enterprise Deployment
Windows Server 2012 Active Directory: Network Services
Windows 8: Management
Learning Network Troubleshooting
Windows 8: Networking and Security
Windows Server 2012: Group Policy
Learning IP Addressing
Learning Networking
Windows Server 2012 Active Directory: Management and Implementation
Lync 2010: Deploying Configuring and Administering
PowerShell 2.0 for Exchange Server
PowerShell: DrillBits
PowerShell 3.0: Scripting and Tool Making
PowerShell 3.0 for Administrators
Exchange Server 2010: Designing and Implementing