آموزش های مرتبط با Ubuntu

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Ubuntu است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Ubuntu Desktop
Practical Software-Defined Networking: 1 SDN and OpenFlow Quick Start
Linux Foundation Cert Prep: Essential Commands (Ubuntu)
Building an Ubuntu Home Server
Learning Ubuntu Desktop Linux