آموزش های مرتبط با Articulate Studio

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Articulate Studio است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Articulate Studio Advanced Techniques
Learning Articulate Studio '13
Introduction to Screencasting