آموزش های مرتبط با Flow

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Flow است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Microsoft Power Automate Essential Training
Microsoft Power Automate: Advanced Business Automation
Microsoft Power Automate: Beyond the Basics
Microsoft Flow: Approval Flows
Microsoft Flow: Button Flows
Microsoft Dynamics 365 and the Power Platform
Microsoft Flow Essential Training
Learning Microsoft Flow 2017
Learning Microsoft Flow