آموزش های مرتبط با GarageBand

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با GarageBand است که تعداد آن ها 8 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

GarageBand Essential Training
Real Books and Digital Accompaniment Tools for Musicians
GarageBand: Podcasting
GarageBand: Songwriting on the Road
Learning Songwriting: GarageBand
GarageBand Essential Training
GarageBand for Mac New Features
GarageBand for iOS Essential Training
GarageBand '11 Essential Training