آموزش های مرتبط با Gmail

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Gmail است که تعداد آن ها 8 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Gmail Essential Training
Gmail Quick Tips
Gmail New Features
Migrating from Google Apps to Office 365 Business or Enterprise
Migrating from Gmail and Google Calendar to Outlook
Team Collaboration in G Suite
Google Hangouts Essential Training
Migrating from Google Apps to Office Home & Student 2016
Gmail Advanced Tips and Tricks
Gmail Essential Training
Migrating from Google Apps to Office 2013