آموزش های مرتبط با Mixing

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Mixing است که تعداد آن ها 77 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Cubase Pro 10 Essential Training: Advanced
Pro Tools 2019 Essential Training: 110 - Advanced Techniques
Pro Tools 2019 Essential Training: 101 - The Basics
Pro Tools: AudioSuite Plugins
Learning iZotope RX 6
Pro Tools 12 Essential Training: 110
A Mix Engineer's Glossary of Techniques
Learning iZotope Neutron
Learning iZotope Ozone
Audition CC 2017 Essential Training
Pro Tools 12 Essential Training: 101
Learning Vocal Production: Hip-Hop
Learning Audacity
Learning REAPER 5
Mixing Techniques for Pop Music Part 2
Audio Mixing Master Class
Digital Audio Foundations
Mixing Techniques for Pop Music Part 1
Learning Auria Pro
A Prolific Music Producer's Workflow for Finishing Tracks
Learning Studio One 3
Learning FL Studio 12
Learning Universal Audio UAD-2/Apollo
Music Production Secrets
Pro Tools 12 Essential Training
Drum Mixing: Techniques
Advanced EDM Mixing
Learning Pro Tools
Learning Cubase Pro 8
Learning Maschine 2
Learning Reason 8
Reason 8 First Look
Logic Pro X: Mixing and Mastering
EDM Production Techniques: Basslines
EDM Production Techniques: Drums
Mixing an EDM Track
Mixing a Modern Jazz Track
Waves Plug-ins: Mixing Techniques
The Creative Spark: Larry Crane, Recording Engineer and Music Producer
Get In the Mix with Pro Tools
Get in the Mix with Logic Pro
Learning Reason 7
Logic Pro X Essential Training
Pro Tools 11 Essential Training
New Ways to Create Music with Logic Pro X
Learning SONAR X2
Building a Commercial Soundtrack in Audition
Music Production Secrets: Larry Crane on Mixing
Pro Tools 11 New Features
Audition CC Essential Training
Music Production Secrets: Larry Crane on Recording
Learning REAPER 4
Learning Cubase 7
Ableton Live 9 Essential Training
Learning FL Studio
Logic Pro: Mixing a Short Film
Learning Studio One
Ableton Live 9 Tips and Tricks
Learning Ableton Live 9
iPad Music Production: Auria
Pro Tools: Mixing a Short Film
Audio Mastering Techniques
Audition: Mixing a Short Film
Audio Foundations: Reverb
Mixing a Hip-Hop and R&B Song in Pro Tools
Remixing Techniques: Arranging and Song Form
Learning Reason 6.5
Mastering for iTunes
Learning Audacity (2012)
Melodyne: Advanced Techniques
SmartSound Sonicfire Pro 5 Essential Training
Audition CS6 New Features
Audition CS6 Essential Training
Mixing a Rock Song in Pro Tools
Pro Tools: Mixing and Mastering
Audio Foundations: Delay and Modulation
Audio Foundations: EQ and Filters
Audio Foundations: Compression and Dynamic Processing
Audio Mixing Bootcamp
Pro Tools: Filmscoring
Mixing and Mastering with Pro Tools