آموزش های مرتبط با iMovie

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با iMovie است که تعداد آن ها 9 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

iMovie 10.1.8 Essential Training
iMovie 10.1.1 Essential Training
iMovie for iOS Essential Training (2014)
iMovie 10.0.2 Essential Training
Creating a Sports Highlight Reel with iMovie
Creating a Vacation Video with iMovie
iMovie for iPad Essential Training
iMovie 11 Essential Training
Screencasting with the Mac