آموزش های مرتبط با InCopy

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با InCopy است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning InCopy
InDesign: Creating Long Documents
Learning InCopy CS5
InDesign and InCopy: Collaborative Workflows