آموزش های مرتبط با iPhoto

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با iPhoto است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning iPhoto
iPhoto for iOS Essential Training
Using iPhoto and Aperture Together
Enhancing Photos with iPhoto
Creating Photo Books with iPhoto