آموزش های مرتبط با Productivity and Cloud Apps

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Productivity and Cloud Apps است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Outlook Essential Training (Office 365)
Time Management for Marketers
Top 10 Social Media Management Tools