آموزش های مرتبط با Public Relations

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Public Relations است که تعداد آن ها 8 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Marketing to Diverse Audiences
Public Relations Foundations
Managing Brand Reputation
Writing a Press Release
Content Marketing: How to Podcast
Launch Your Product to the Press
Content Marketing: Getting Your Content Published
Marketing Foundations: Competitive Market Analysis
Repairing Your Reputation
Public Relations Foundations: Media Training
Public Relations Foundations
Writing a Press Release
Top 5 Tips for Search-Friendly Press Releases
Marketing Tips Weekly