آموزش های مرتبط با iTunes

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با iTunes است که تعداد آن ها 4 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning iTunes 12
Learning RSS and Podcast Subscriptions
Audio Mastering Techniques
Mastering for iTunes