آموزش های مرتبط با Keynote

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Keynote است که تعداد آن ها 14 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Presentation Tips Weekly
Designing a Presentation
Keynote 8 Essential Training
UX Foundations: Prototyping
Keynote 7 Essential Training
Keynote Tips and Tricks
Keynote for Educators
iWork for iPad Essential Training
Keynote 6: Delivering Presentations
Keynote 6: From Outline to Presentation
Keynote 6 Essential Training
Keynote: Builds Transitions Animations and Effects
iWork: Workflows and New Features
Keynote: Using Photos and Videos Effectively for Great Presentations
Keynote: From Outline to Presentation
Designing a Presentation
Keynote: Delivering Presentations