آموزش های مرتبط با Motion

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Motion است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

360 Video Production and Post (2019)
Motion 5.3 Essential Training
Motion 5 Essential Training
Motion: Principles of Motion Graphics