آموزش های مرتبط با Recording Techniques

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Recording Techniques است که تعداد آن ها 23 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Learning Ferrite
Learning Vocal Production: Hip-Hop
Learning Audacity
Vocal Production Techniques
Learning Music Memos
Audio for Video: 3 Real World Solutions
Learning Auria Pro
Audio for Video: 2 Tips & Techniques
Audio for Video: 1 Getting Started
Music Production Secrets
Advanced Drum Recording Session with Josh Freese
Drum Setup and Mic'ing in the Studio
Learning Maschine 2
The Creative Spark: Larry Crane, Recording Engineer and Music Producer
Logic Pro X Essential Training
Learning SONAR X2
Ableton Live 9 Essential Training
Learning Ableton Live 9
iPad Music Production: Auria
iPad Music Production: AmpliTube
Learning Reason 6.5
Learning Audacity (2012)
Audio Recording Techniques