آموزش های مرتبط با Office

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Office است که تعداد آن ها 192 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Data-Driven Presentations with Excel and PowerPoint (365/2019)
Excel: Creating a Dashboard with Power Query (Office 365/Microsoft 365)
Excel: Lookup Functions in Depth
Excel: Working Together with Power Query and Power Pivot
Excel: Macros in Depth (Office 365/Excel 2019)
Excel: Implementing Balanced Scorecards with KPIs
Cert Prep: Access Expert - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Cert Prep: Outlook Associate - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Cert Prep: Excel Expert - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Cert Prep: Excel Associate - Microsoft Office Specialist for Office 2019 and Office 365
Managing and Analyzing Data in Excel (Office 365/Excel 2019)
Excel Statistics Essential Training: 1
Excel Statistics Essential Training: 2
Office for Android Essential Training
Access 2019: Forms and Reports
Access 2019: Macros
Excel: PivotTables in Depth
Learning Outlook 2019
Learning PowerPoint 2019
Access 2019: Tips, Tricks, and Techniques
PowerPoint: Silicon Valley Presentation Secrets
Microsoft Office: First Steps
Access 2019 Essential Training
Access Essential Training (Office 365)
Office 2019 New Features
Outlook 2019 Essential Training
PowerPoint 2019 Essential Training
Excel: Introduction to Formulas and Functions
Word 2019 Essential Training
Learning Word 2019
PowerPoint: Creating an Infographic
Office 365 for Mac: Excel Essential Training
Access 2016: Building Dashboards for Excel
Word 2016: Templates in Depth
Building Solutions Using Excel and Access 2016 Together
Learning OneDrive
Excel: Scenario Planning and Analysis
SharePoint for Enterprise: Create a Wiki Reference Library
OneNote for Team Collaboration
Creating Accessible Documents in Microsoft Office
Excel: Creating and Managing Invoices
Excel: Analyzing Your Sales Pipeline
Excel: Analyzing Your Marketing Performance
Redefining PowerPoint in the College Classroom
Excel for Marketers
Excel: Analyzing and Visualizing Cash Flows
SharePoint for Enterprise: Site Owners
Data-Driven Presentations with Excel and PowerPoint 2016
SharePoint for Enterprise: Create Web Surveys
Access 2016: Reporting to Web Systems
PowerPoint: Designing Better Slides
PowerPoint: Creating a Self-Running, Interactive Presentation
Excel 2016: Avoiding Common Mistakes
Word 2016: Styles in Depth
Excel 2016: Power Query (Get & Transform)
Creating Reports in Word 2016
Learning SharePoint 2016
Excel 2016: Business Process Analysis
Outlook Quick Tips
Managing Your Calendar for Peak Productivity
Office for iPad and iPhone Essential Training
Modeling Work Schedules with Calendars in Microsoft Project
Excel 2016: Conditional Formatting in Depth
SharePoint 2016: Installation and Configuration
SharePoint: Mobilizing Workflows with PowerApps
Office 365 New Features
Learning Skype
Migrating from Google Drive to SharePoint
Excel for Sales Professionals
Word Quick Tips
Migrating from Google Docs to Word
Microsoft Excel: Using Solver for Decision Analysis
Migrating from Microsoft SharePoint 2013 to SharePoint 2016
Migrating from Gmail and Google Calendar to Outlook
Excel 2016: Managing Multiple Worksheets and Workbooks
Excel 2016: Introduction to Formulas and Functions
Mail Merge in Depth with Word for Mac 2016
Visio Tips and Tricks
Visio on Mobile and Visio Online: First Look
OneNote Tips and Tricks
Word Tips Weekly
Skype for Business Essential Training
Working with Custom Fields and Formulas in Microsoft Project
Excel for Mac 2016: Macros
Creating a Basic Dashboard in Excel 2016
SharePoint 2016: No-Code Workflows
Outlook for Mac 2016: Advanced Tips and Tricks
Cert Prep: Outlook 2016 Microsoft Office Specialist (77-731)
Cert Prep: PowerPoint 2016 Microsoft Office Specialist (77-729)
Efficient Email Management with Outlook 2016 for Mac
Learning Outlook Customer Manager
Excel 2016: Cleaning Up Your Data
Logistic Regression in R and Excel
Cert Prep: Excel 2016 Microsoft Office Expert (77-728)
Cert Prep: Access 2016 Microsoft Office Specialist (77-730)
Cert Prep: Word 2016 Microsoft Office Specialist (77-725)
PowerPoint 2016: Animations
PowerPoint for Office 365: Animations
Cert Prep: Word 2016 Microsoft Office Expert (77-726)
PowerPoint Tips Weekly
Cert Prep: Excel 2016 Microsoft Office Specialist (77-727)
Migrating from Google Apps to Office Home & Student 2016
SharePoint 2016: Managing Large Lists
Planning and Designing a SharePoint 2016 Implementation
Lightning Tools: Conductor Web Part
Outlook on the web Essential Training
SharePoint: Compliance Management
Advanced Visio: Working with Data
Office 2016 for Educators
Outlook 2016: Tips and Tricks
Excel for Mac 2016: Advanced Formatting Techniques
Power BI Pro Essential Training
Excel 2016: Data Validation in Depth
PowerPoint 2016: Audio and Video In Depth
PowerPoint for Mac 2016: Tips and Tricks
Excel 2016: Financial Functions in Depth
Excel 2016: Macros in Depth
PowerPoint 2016: Tips and Tricks
R for Excel Users
Migrating from Office 2003 to Office 2016
Migrating from Office 2007 to Office 2016
Migrating from Office 2013 to Office 2016
Excel 2016: Managing and Analyzing Data
Working with Real-Time Data in Excel
Excel for Mac 2016: Charts in Depth
Access 2016: Advanced Tips and Tricks
Migrating from Office 2010 to Office 2016
OneDrive for Business Essential Training
Access 2016: Forms and Reports
PowerPoint for Mac 2016: Shortcuts
Time Management with Outlook for Mac 2016 Calendar and Tasks
Cert Prep: SharePoint 2013 Microsoft Office Specialist (77-419)
SharePoint 2016 Essential Training
Access 2016: Queries
SharePoint Online Essential Training
Excel for Mac 2016: Advanced Formulas and Functions
Word 2016: Advanced Tips and Tricks
Excel for Mac 2016: Shortcuts
Excel for Mac 2016: Tips and Tricks
Learning Access 2016
Learning Access for Office 365
Managing Conversions Between Adobe CC and Microsoft Office
Cert Prep: OneNote 2013 Microsoft Office Specialist (77-421)
Excel 2016: Tips and Tricks
PowerPoint 2016: Shortcuts
Visualizing a Report in Microsoft Project
Cert Prep: Excel 2013 Microsoft Office Specialist (77-420)
SharePoint 2016 and SharePoint Online New Features
Outlook 2016: Time Management with Calendar and Tasks
Excel for Mac 2016: Pivot Tables in Depth
Outlook 2016: Efficient Email Management
Excel 2016: Pivot Tables in Depth
Word 2016: Mail Merge in Depth
Learning PowerPoint 2016
Office 365: Learning PowerPoint
Excel 2016: Advanced Formatting Techniques
Excel 2016: Charts in Depth
Office 365 for Mac: Learning PowerPoint
Learning PowerPoint for Mac 2016
Word for Mac 2016: Forms in Depth
Excel 2016: Advanced Formulas and Functions
Word 2016: Forms in Depth
Managing Subcontractor Projects with Microsoft Project
Office 365: Learning Outlook
Learning Outlook 2016
Visio 2016 Essential Training
Office 365: Word Essential Training
Office 365 PowerPoint New Features: Designer and Morph
Office 365 for Mac: Learning Outlook
Learning Outlook for Mac 2016
Learning Excel 2016
Learning Word 2016
Microsoft Project 2016 Essential Training
Learning Excel for Mac 2016
Office 365: Learning Word
Office 365 for Mac: Learning Excel
Publisher 2016 Essential Training
OneNote 2016 Essential Training
Word 2016 Essential Training
Office 365 for Mac: Learning Word
Learning Word for Mac 2016
Access 2016 Essential Training
Office 365: PowerPoint Essential Training
PowerPoint 2016 Essential Training
Excel 2016 Essential Training
Office 365: Outlook Essential Training
Office 2016 New Features
Office 365: OneNote Essential Training
Outlook 2016 Essential Training
Learning Office Mobile for Windows 10
Acrobat DC: Creating Accessible PDFs (2015)
Word for Mac 2016 Essential Training
Excel for Mac 2016 Essential Training
Office 365 for Mac: Outlook Essential Training
Office 365 for Mac: PowerPoint Essential Training
PowerPoint for Mac 2016 Essential Training
Office 365 for Mac: Word Essential Training
Office 365 for Mac: OneNote Essential Training
OneNote for Mac 2016 Essential Training
Learning Skype for Business
The 5-Day Excel Challenge
Office for Mac 2016 New Features
Learning Office for Android Devices
Migrating from Office 2010 to Google Apps
Migrating from Office 2013 to Google Apps
Using Office Shapes and SmartArt to Enhance Business Documents
Migrating from Google Apps to Office 2013
Office for iPad and iPhone Essential Training (2014)
Migrating from Office 2007 to Office 2010
Migrating from Office 2010 to Office 2013
Migrating from Office 2007 to Office 2013
Weekly Office Workshop
Managing Documents with SharePoint 2013
Excel 2013: Managing Multiple Worksheets and Workbooks
Office for Students
Office for Educators
InfoPath 2013 Essential Training
Monday Productivity Pointers
Office 2013 New Features
Office 2013 First Look
InfoPath 2010 Essential Training