آموزش های مرتبط با OneNote

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با OneNote است که تعداد آن ها 14 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

OneNote 2016 Essential Training
Learning OneNote Online (Office 365)
OneNote: Creating a Bullet Journal-Style Notebook
Learning OneNote Online (Office 365)
OneNote Quick Tips
OneNote for Windows 10 Essential Training
Time Management Fundamentals with Microsoft Office
Learning OneNote 2016 Class Notebooks
Learning OneNote Online
OneNote for Team Collaboration
Team Collaboration in Office 365
OneNote Tips and Tricks
OneNote Class Notebooks for Educators
Cert Prep: OneNote 2010 Microsoft Office Specialist (77-853)
Getting Work Done in Office 365
Cert Prep: OneNote 2013 Microsoft Office Specialist (77-421)
OneNote 2016 Essential Training
Office 365: OneNote Essential Training
OneNote 2013 Essential Training
OneNote 2010 Essential Training
OneNote 2007 Essential Training