آموزش های مرتبط با Pages

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Pages است که تعداد آن ها 5 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Pages Essential Training
Pages 6 Essential Training
Creating EPUBs from a Pages Document
iWork for iPad Essential Training
Pages 5 Essential Training
iWork: Workflows and New Features