آموزش های مرتبط با Galaxy Note

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Galaxy Note است که تعداد آن ها 2 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Android Essential Training
Android Essential Training (2017)