آموزش های مرتبط با Axure

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Axure است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Advanced Scripting with Axure RP
Using Repeaters in Axure RP
UX Foundations: Prototyping
Axure RP: Beyond the Basics
Axure RP for UX Design