آموزش های مرتبط با Waves

این بخش شامل لیستی از آموزش های مرتبط با Waves است که تعداد آن ها 3 آموزش میباشد.
اطلاعات هر دوره مانند مدرس، مدت زمان، سال تولید و سطح قابل مشاهده است.
آموزش های زیر بر اساس سال تولید آن ها مرتب سازی شده اند.

Mixing an EDM Track
Mixing a Modern Jazz Track
Waves Plug-ins: Mixing Techniques